Protesfot 1C40 C-Walk

Naturlig gång med protesfot i kolfiber

Många protesbrukare vill ha en protesfot som ger ett så naturligt gångmönster som möjligt, så att begränsningen inte ska vara så tydlig för andra. Detta önskemål blev, för mer än tio år sedan, målet för Ottobocks utveckling. Resultatet är en protesfot i kolfiber som kallas C-Walk, som inte bara gör ett symmetriskt gångmönster möjligt, utan även minskar belastningen på båda sidor av kroppen, både sidan med protesen och den opåverkade sidan. Den grundläggande principen i den här unika designen är baserad på att koppla ihop en C-formad kolfiberfjäder med fotens basfjäder via en styrring.

I varje fas av gångcykeln återger C-Walk den energimängd som krävs för att överrullningen ska vara så fysiologisk och harmonisk som möjligt. Därför går du alltid bekvämt och dynamiskt.