Meridium

Nu närmare än någonsin

Den specialtillverkade protesfoten Meridium anpassar sig automatiskt till olika situationer och användarbehov i realtid tack vare sin sensorteknik. Detta gör att den kan anpassa sig på ett väldigt realistiskt sätt till den mänskliga fotens rörelsemönster.

Läs mer