Vakuumsystem Harmony P3

Bättre protesfäste med en vakuumpump

Protesbrukare vet hur viktigt det är att stumpen passar bra i proteshylsan. Målet är att minimera krafterna som verkar på hylsan, såsom stötar, rotation och dragkrafter, för att säkerställa högsta möjliga komfort för brukaren. Bra fäste i hylsan samtidigt som förändringar i omfång på stumpen minimeras är det övergripande målet. Vår vakuumlösning Harmony P3 åstadkommer detta genom att anpassa passform till stumpen i proteshylsan med en viktaktiverad mekanisk vakuumpump.

Mindre och lättare än sina föregångare står Harmony P3-pumpen i en klass för sig med en slank lågviktsdesign som är kompatibel med ett visuellt tilltalande kosmetiskt överdrag och kan kombineras med olika protesfötter. Den mekaniska Harmony-pumpen är avsedd för brukare med måttlig till hög mobilitetsgrad. Din ortopedsingenjör ger dig gärna råd angående dina personliga behov.