Individuella lösningar på stöd och komfort

Våra individuellt utformade sitsar ger unikt stöd och komfort för varje enskild brukares behov. Olika sittlösningar skapas utifrån brukarens krav, behov och förutsättningar och lösningen kan variera från en tryckavlastande dyna till en individuellt formgjuten sits med stödytor från huvud till fot. Genom att arbeta enligt principen Positionering 24h kan vi skapa möjligheter för god positionering under dygnets alla timmar. Detta främjar den motoriska utvecklingen och minskar risken för så kallade posturala deformiteter.

Vi erbjuder individanpassade och standardiserade sittlösningar. Sittdynor, ståskal, samt underreden och tillbehör såsom bälten och diverse olika stöd och fästen.


Formgjutna sitsar

En individuellt utformad sits kan underlätta ett funktionellt sittande på många olika sätt.

Läs mer

Underreden och tillbehör

Vår strävan är att ge brukaren komfort och avlastning i ett helhetsperspektiv.

Läs mer