Formgjutna sitsar

En individuellt utformad sits kan underlätta ett funktionellt sittande på många sätt. Genom balansering, tryckavlastning och stabilisering kan vi motverka felställningar och förhindra uppkomst av trycksår.

En väl utformad sits kan ge brukaren ökad uthållighet genom förbättrad andning och cirkulation och ibland till och vara med en förutsättning för att uppnå en god huvudkontroll. Målet med en individuellt utformad sits kan vara förbättrad positionering som i sin tur ger smärtlindring och avslappning. Genom detta stimuleras en ökad aktivitet och delaktighet hos brukaren. Brukarens behov styr val av modell och material i våra olika sitsar.

Vår produktion finns på Ottobock i Storbritannien så för frågor och beställning av sitsar skicka din förfrågan på engelska till kontaktpersonerna Simon Hook eller David Andrew Barton via mailadressen: seating@ottobock.com