24-timmar konceptet

Barn utvecklar sin egen personlighet väldigt tidigt i livet. Med sina sinnen, känner, smakar och luktar de på världen på ett nytt sätt varje dag. Barn med funktionshinder gör detta på sitt eget sätt. De behöver mobilitetslösningar anpassade till deras särskilda behov. Rörlighet - så självständigt som möjligt - är avgörande inte bara för ditt barns fysiska utveckling, men också för omfattande intryck av miljön och social interaktion. Vi främjar denna utveckling med våra beprövade hjälpmedel.

Med 24-timmarskoncept har vi för avsikt att hjälpa föräldrar till barn med särskilda behov identifiera barnens behov och svara med praktiska åtgärder och lämpliga hjälpmedel - för måltider, i skolan eller förskolan, vid lek, idrott, rast eller vid kvällsbadet.

Utforska sidorna på hemsidan för att upptäcka funktionella hjälpmedel för alla åldrar och utvecklingsfaser. Funktionella hjälpmedel som gör det vardagliga familjelivet märkbart enklare - dygnet runt.

Varför hjälpmedel?

 • förbättra livskvalitén
 • främja oberoende och självständighet
 • stärka självkänslan
 • öka rörligheten
 • föenkla förflyttning
 • korrekta patologiska ställningar och rörelser
 • optimera stöd och stabilitet
 • stöd vid vardgaliga aktiviteter
 • främja social integration (t.ex. vid lek)
 • minska kontrakturer
 • underlätta för familjemedlemmar och assistenter
 • undvika asymmetrier
 • förhindra sekundära ortopediska problem
 • reglera muskeltonus