Hjälpmedel för att ligga, sitta, stå och gå

Individuella lösningar från Ottobock hjälper ditt barn att utvecklas optimalt och delta i sociala aktiviteter. De hjälper ditt barn att utveckla sitt oberoende och sin självständiga aktivitet samtidigt som felpositioneringar undviks. Deras främsta syfte är att främja ditt barns rörlighet (sjukgymnaster och arbetsterapeuter pratar om "vertikalisering", vilket innebär att ta sig upp mot tyngdkraften); det är ett fundamentalt krav för ditt barns allmänna utveckling.

Ett barns motoriska utveckling sker i individuella stadier som följer i en naturlig ordning. De kan ungefärligt delas in i liggande, sittande, stående och slutligen självständig rörelse i form av gång. Försenad utveckling saktar per definition ned följande processer. Vissa förseningar kan t.o.m. orsaka permanenta felställningar, exempelvis felaktig utveckling av ett barns höft.

Ett optimerat sortiment av medicintekniska hjälpmedel ger dig lämpliga produkter för alla åldrar, utvecklingsstadier och vardagssituationer. Kort sagt: att förhindra felaktig utveckling genom att ge stöd i form av medicinska hjälpmedel så tidigt som möjligt ger utdelning under resten av ditt barns liv.

Här är några exempel:

• För spädbarn kan det vara ett positioneringssystem som stöd vid lek.

• Ett sittsystem kan ge det behövda stödet när fast föda introduceras, och senare även i förskola och skola.

• Ståstativ är populära medicinska hjälpmedel för kommunikation i ögonnivå eller vid sjukgymnastik.

• Gånghjälpmedel, gåstöd med hjul och elrullstolar tillåter aktivt deltagande vid lek med jämnåriga.

Med våra nyskapande hjälpmedel erbjuder vi ditt barn möjligheten till optimal utveckling.


Förflyttning och resor

Våra sulkys/sittvagnar ger ditt barn den nödvändiga stabiliteten och hjälp när du reser.

Läs mer

Förskola och skola

Stabilt och bekvämt sittande är viktigt för att ditt barn ska kunna lära sig för livet. Våra sittsystem och arbetsstolar stabiliserar och stödjer ditt barn.

Läs mer

Äta och dricka

Våra sittsystem och arbetsstolar stödjer ditt barn och förebygger felställningar som hindrar ditt barn för att äta och dricka korrekt.

Läs mer