Korrekt sittande för att äta, dricka, leka ...

Anpassningsbara sittsystem ger stabilt stöd för ditt barn, främjar deras motoriska utveckling och låter dem ta del i livet. Ottobocks sittsystem stödjer kroppen och rätar bäckenet korrekt så att felställningar förhindras. Ditt barn sitter bekvämt och kan koncentrera sig på vad som händer just nu.

Detta är särskilt viktigt för att äta och dricka. En upprätt hållning hjälper aktivt ditt barn och är nästan oumbärligt för barn med sväljstörningar. Det rätta hjälpmedlet främjar en bra, fysiologisk hållning och bidrar därmed till att förhindra kvävning.

Korrekt hållning är också viktig för att leka och tex rita Det gör det möjligt för ditt barn att vara aktiv, interagera med sin omgivning och bestämma sin egen delaktighet i livet.


Squiggles - sittsystem

Squiggles-sittsystem ger stabilitet för små barn med postural svaghet. Squiggles positionerar höften, bröstkorgen, huvudet och benen samtidigt som barnet kan röra sig fritt. Sittsystemet är idealiskt för alla vardagliga situationer och ”växer” i takt med barnet.

Läs mer

Mygo-sittsystem

Mygo är ett modulärt sittsystem som ger säkert stöd för barn mellan tre och 14 års ålder. Sittsystemet förhindrar felplacering av höften eftersom det kan anpassas individuellt efter barnets behov med flera olika inställningar.

Läs mer

KIT- sittsystem

KIT-sittsystemet för ungdomar från 12 års ålder är bekvämt och ger stabil positionering – till exempel vid matbordet eller skolbänken. Eftersom det kan anpassas individuellt till höften och bålen, så sitter barnet bekvämt även under längre perioder.

Läs mer