Sekretess- och integritetspolicy

Sekretess och integritet

Ottobock förstår att ditt privatliv är väldigt viktigt för dig och Ottobock tar din integritet på största allvar. Denna sekretess- och integritetspolicy syftar till att informera dig om hur vi samlar in, skyddar och använder den information som vi tar del av via ottobock.se.

Denna sekretesspolicy reviderades den 21 oktober 2014 och kan komma att uppdateras kontinuerligt. Vi ber dig därför alltid att granska denna integritets- och sekretesspolicy i samband med att du besöker sajten.

Genom att använda denna webbplats godkänner du villkoren i denna version av vår sekretess- och integritetspolicy. Läs även våra Användarvillkor för mer information kring allmänna förhållningsregler för din användning av denna webbplats. Förutom vad som tagits upp i övriga friskrivningsklausuler, policies, användningsvillkor och andra meddelanden på denna webbplats utgör Sekretess- och integritetspolicyn och Användarvillkoren grunden för överenskommelsen mellan dig och Ottobock avseende din användning webbplatsen. Notera att du kan komma att beröras av ytterligare villkor som gäller vid användandet av särskilda tjänster eller material eller genom att följa en länk från denna webbplats.

Informationen Ottobock mottar

Den information vi tar del av, och hur vi använder den, beror på vad du gör när du använder denna webbplats. Ottobock samlar in och använder den information som du själv tillhandahåller, både personlig information eller icke-personlig information (dvs information som inte identifierar dig).

Personlig information

Personlig information är information som vi samlar in genom denna webbplats som vi kan använda för att specifikt identifiera dig. Detta innefattar ex namn, födelsedatum, telefonnummer, adress, epost, förfrågningsunderlag och annan personlig information du själv angivit. Denna webbplats gör det möjligt att förse oss med din personliga information eller för att tala om att du vill bli kontaktad av Ottobock eller delta i någon av våra aktiviteter. Detta kan exempelvis innefatta nyhetsbrev eller utprovning av specifika produkter.

Liksom många webbplatser är innehållet anpassat till dig baserat på information från så kallade "cookies". Konkret innebär detta att din IP-adress hjälper oss att identifiera vilket land du kommer från, så vi vidare kan anpassa specifik information på webbplatsen som exempelvis språk och kontaktuppgifter.

Hur Ottobock lagrar och använder dina personuppgifter

Ottobock kan lagra och använda dina personuppgifter som vi samlar in från dig via denna webbplats. Dessutom kan vi använda din personliga information för att svara på dina frågor, för tillhandahålla information du efterfrågat, för att kontakta dig med information som kan vara av intresse för dig (inkl information om produkter och evenemang) eller som en del i vårt kontinuerliga, interna utvecklingsarbete.

Ottobock kan använda personlig information för att säkerställa att denna sekretesspolicy och andra föreskrifter kring webbplatsen efterföljs, för att skydda våra immateriella rättigheter, skydda någons hälsa, eller följa en lag eller förordning, domstolsbeslut eller annan juridisk process.

Hur Ottobock delar personlig information med tredje part

Vi kan komma att dela viss personlig information med icke-närstående företag som vi anlitar för att utföra tjänster eller funktioner för oss. Detta kan exempelvis innefatta olika leverantörer för att skapa innehåll för webbplatsen eller för att leverera den information du efterfrågat. I dessa fall förser vi leverantören med information nödvändig för att behandla din förfrågan - ex ditt namn och din postadress. I samtliga fall där vi delar din personliga information med tredje part kräver vi att de godkänner och följer ett specifikt sekretessavtal. Vi kommer inte att tillåta dem att lagra, offentliggöra eller använda din information på annat vis än för att tillhandahålla de tjänster som vi efterfrågat. Vi kommer inte heller att sälja din personliga information, förutom i fall av företagsförsäljning, fusion, upplösning eller förvärv.

Det finns tillfällen då Ottobock är juridiskt förpliktigade att förmedla din personliga information som svar på ett domstolsbeslut, stämning, husrannsakningsorder, lag eller förordning. Ottobock kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när detta behövs för att upprätthålla denna sekretess- och integritetspolicy, skydda våra immateriella rättigheter, skydda någons hälsa, säkerhet eller välbefinnande samt följa lagar, domstolsbeslut eller andra rättsliga processer.

Vad händer om det sker förändringar i sekretess- och integritetspolicyn?

Denna sekretess- och integritetspolicy kan komma att uppdateras för att säkerställa att vi följer lagar och bestämmelser. Därför bör du alltid ta del av vår policy i samband med att du besöker webbplatsen.

Vad är icke-personlig information?

Icke-personlig information är information som vi samlar in genom denna webbplats som inte identifierar dig som enskild person. Den kan exempelvis innehålla information om vilken typ av webbläsare du använder, domännamn för din internetanslutning, refererande webbplatser, datum och tid för ditt besök, sidor du besökt på denna webbplats, sökord som används på denna webbplats eller personlig information som har anonymiserats genom att vi inte längre identifierar dig som enskild individ.

Observera att om du besöker vår webbplats för att läsa eller ladda ner information om någon av våra produkter kan vi komma att samla in viss icke-personlig information om dig via så kallade ”cookies”. Cookies kan lagras på din dators hårddisk och den information som vi samlar in med hjälp av detta är inte personlig information. Du kan när som helst radera installerade cookies på din dator.

Ottobocks användning av icke-personlig information

Icke-personlig information kan inte identifiera dig eller knytas till dig på något sätt. Därför finns det inga begränsningar för hur vi kan använda eller dela icke-personlig information. Som ett led i vår strävan efter att kontinuerligt förbättra användarupplevensen på webbplatsen kan vi använda icke-personlig information som en del i vårt utvecklingsarbete. Vi kommer också att använda icke-personlig information för andra affärsändamål, inklusive analys av aggregerad data kring hur våra besökare använder denna webbplats.

Hur Ottobock respekterar din integritet på andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, både inom och utanför Ottobockgruppen. Länkarna tillhandahålls för att öka din användarupplevelse, men Ottobock granskar inte, kontrollerar inte eller övervakar inte webbplatser som drivs av tredje part. Denna sekretess- och integritetspolicy gäller därför inte andra webbplatser, så som exempelvis Ottobock-sajter utanför Ottobock Scandinavia Group. Vi är inte ansvariga för innehåll och hantering av webbplatser som drivs av tredje part eller för din interaktion med dessa. Vi rekommenderar att du granskar varje webbplats specifika sekretessrutiner och göra en egen bedömning kring lämpligheten av dess innehåll och upplägg.

Hur Ottobock kommunicerar direkt med dig

Ottobock kan ibland kontakta dig via epost, post eller telefon om du godkänt detta via webbplatsen. Via denna webbplats kan du dessutom kommunicera direkt med oss via ett webbformulär. Om du i din kommunikation efterfrågat ett svar från oss kontaktar vi dig baserat på den information du lämnat och de önskemål som du angivit. Vårt svar kan inkludera den personliga information du själv angivit, inklusive ditt namn, adress, etc.

Hur Ottobock behandlar barns integritet

Ottobock bryr sig om att skydda integriteten online för barn. Vi kommer inte avsiktligt samla in någon personlig information (till exempel ett barns namn eller epostadress) från barn under 13 år, om inte barnets förälder eller annan målsman har givit oss tillstånd att göra det.

Hur Ottobock arbetar med webbplatssäkerhet

Ottobock tar säkerhet online på allvar. Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändringar eller förstörelse. Vi vill även påminna om att överföring av information via Internet aldrig är 100% säker eller felfri. Detta gäller inte minst epostkorrespondens och du bör alltid noggrant överväga vilken typ av information som du skickar till oss.

Kontakta Ottobock

Om du har frågor eller kommentarer kring denna sekretess- och integritetspolicy, vänligen kontakta oss direkt via vårt växelnummer eller genom att använda dig av vårt kontaktformulär.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2014